Aquí ens podeu fer el pagament de la paga i senyal de les Activitats mitjançant pagament amb Visa